En overordnet tilnærming

MilieuBank skal være en tilrettelegger og partner både på teknologi og marked. MilieuBank skal hjelpe sluttbruker med å hente ut eksisterende forretningsdata og koble på verdikjeden til kundene. Plattformen skal være åpen slik at alle mulige data kan samles og analyseres. Resultatene gjøres tilgjengelig for sluttbruker og deles internt og eksternt slik du selv velger.

Teknologi

Vi skal etablere en teknologisk og kommersiell plattform for samarbeid. For å kunne levere gode og korrekte data må vi samarbeide innen flere områder.

Marked

For å sikre tilgang til sluttbruker ønsker MilieuBank å samarbeide med aktører som har et etablert marked og et behov for å vise bærekraftsdata i egne applikasjoner.