En overordnet tilnærming

MilieuBank skal være en tilrettelegger og partner både på teknologi og marked. Det gir partnere med sensorer mulighet for vekst i nye markeder. Samtidig gir det alle en bredde som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsmålene. MilieuBank skal selv hjelpe sluttbruker med å hente ut eksisterende forretningsdata. Alle data samles og analyseres – resultatene gjøres tilgjengelig for sluttbruker.

Teknologi

Vi skal etablere en teknologisk og kommersiell plattform for samarbeid. For å kunne levere gode og korrekte data må vi samarbeide innen flere områder. Derfor må vi utvikle et sensor integrasjonskonsept.

Marked

For å sikre tilgang til sluttbruker samarbeider MilieuBank med store aktører som har et etablert marked og et behov for å vise bærekraftsdata i egne applikasjoner. Det sikrer raskt vekst.

God effekt og virkning

Våre estimater med gitte forutsetninger viser god effekt og virkning for virksomheter som tørr å satse på fremtidig teknologi. Effektive bærekraftsmål løses best ved å ta i bruk teknologi. Hvor mye besparelse dere oppnår er mye opp til dere.

100%

DU MÅ SETTE DIN MILJØMÅL

40%

SPAR TID

20%

KOSTNADSBESPARELSE