Miljøstrategi

Det er eiere og daglig leder som setter miljøstrategien til en virksomhet. I tillegg til krav fra myndighetene er det et stort verdiskapingspotensiale med et grønnere fokus.

Skal en virksomhet integrere en miljøledelses sertifisering eller standardisering så innebærer dette endring og planlegging. En må se på hva slags konsekvenser dette har for driften.

Når en er klar og fått på plass nødvendig dokumentasjon så vil det viktigste være å evaluere og forbedre. Hos MilieuBank ønsker vi å hjelpe med akkurat dette - tilrettelegge for tilgang til miljødata slik at ledere kan justere og forbedre forløpende.

 

 

Miljøledelse

I Norge er det i dag snart 7000 virksomheter som er Miljøfyrtårn sertifisert. Flere og flere virksomheter vurderer ISO 14001 miljøledelses sertifisering. Stat og kommunal sektor setter mål for bærekraft, store virksomheter har rekruttert egne miljø koordinatorer og har en tydelig definert miljøstrategi.

For å dokumentere miljømål og strategier utarbeides det rapporter og det gjøres årlige revisjoner. Mye av arbeidet forgår manuelt i form av Excel lister, prosa tekst og data som skrives manuelt inn i statiske websider som igjen generer rapporter.

Dette er tidkrevende med en høy intern kostnad for virksomhetene. Samtidig går rapportene i prinsippet ut på dato dagen etter at de er skrevet – dette er ferskvare.

 

Samarbeid

MilieuBank AS skal levere miljødata til dere som har eksisterende programvareløsninger. Enten du er programvareleverandør med egne kunder eller du har interne systemer hvor dere ønsker å vise miljødata.

Sammen ønsker vi å hjelpe deg eller din sluttbruker med å evaluere og forbedre virksomhetens prioriteringer sett i sammenheng med FN's agenda 2030.

 

Kontakt oss:

Thomas Meinich Andreassen
Daglig leder
+47 9001 9101
thomas@milieubank.com

MilieuBank AS

Skulds vei 4
3216 Sandefjord
Org. nr.: 924 960 981

Kontakt oss:

Tel: +4790019101
post@milieubank.com

Firma:

Personvern
© Copyright MilieuBank AS