Kontakt oss / contact us:

Thomas Meinich Andreassen
Daglig leder
+479001 9101
thomas@milieubank.com

Om MilieuBank AS

Vi er et gründer team på fem personer. Vi har erfaring innen forretningsutvikling, programmering og IT, ledelse, markedsføring og økonomi.

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. 

Vår vision: 

MilieuBank ønsker vi å hjelpe verden med å oppfylle FN's bærekraftsmål.

Vårt oppdrag:

MilieuBank skal hjelpe alle deler av samfunnet til å dokumentere og oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi skal levere sensorløsninger og intelligente forretningsløsninger som så langt der er mulig automatisk overvåker og dokumenterer dette.

About MilieuBank AS

We are an entrepreneurial team of five people. We have experience in business development, programming and IT, management, marketing and finance.

In the fall of 2015, the UN member states adopted 17 goals for sustainable development until 2030. The sustainability goals see the environment, economy and social development in context.

Our vision:

At MilieuBank, we want to help the world meet the UN's sustainability goals.

Our mission:

MilieuBank want to help all sections of society to document and meet the UN's sustainability goals. We willprovide sensor solutions and intelligent solutions that, as far as possible, automatically monitor and document this.

MilieuBank AS

Skulds vei 4
3216 Sandefjord
Org. nr.: 924 960 981

Kontakt oss:

Tel: +47 90019101
post@milieubank.com

Firma:

Personvern
© Copyright MilieuBank AS