Miljøledelse i APP'en

I Norge er det i dag snart 7500 virksomheter som er Miljøfyrtårn sertifisert. Flere og flere virksomheter vurderer ISO 14001 miljøledelses sertifisering. Stat og kommunal sektor setter mål for bærekraft, store virksomheter har rekruttert egne miljø koordinatorer og har en tydelig definert miljøstrategi.

For å dokumentere miljømål utarbeides det rapporter og det gjøres årlige revisjoner. Mye av arbeidet forgår manuelt i form av Excel lister, prosa tekst og data som skrives manuelt inn i statiske websider som igjen generer rapporter.

Dette er tidkrevende med en høy intern kostnad for virksomhetene. Samtidig går rapportene i prinsippet ut på dato dagen etter at de er skrevet – dette er ferskvare.

En applikasjon - et rammeverk

Vår prototype er nå klar. Dette skal være et verktøy for alle bedrifter som har startet eller ønsker å komme i gang med bærekraft. Kartlegg din virksomhet, dine miljøaspekter, gjør en vesentlighetsvurdering og evaluer dine tiltak i et dashbord på en enkel og forståelig måte.

Seks trinn

Nedenfor finner du seks faser som bør inngå i en effektiv handlingsplan for miljøstyring. MilieuBank skal hjelpe dere med å evaluere basert på dataene dere – alt vist i en applikasjon.

Lederskap

Det er eiere og daglig leder som setter miljøstrategien til en virksomhet. Det er også de som er ansvarlige for at virksomheten etterfølger miljøkrav som myndighetene setter.

Planlegging

Skal en virksomhet integrere en miljøledelses sertifisering eller standardisering så innebærer dette planlegging. Kunnskap må tilegnes – ofte via eksterne ressurser. 

Tjenester

Hva slags konsekvenser har endringene på våre tjenester og produkter? Må vi endre på det vil tilbyr våre kunder? Må vi endre prisstrategi på bærekraftige produkter.

Drift

For å etablere endringer må man sikre at ansatte er med på laget. Vil en måtte endre rutiner og praksis? Alle må dra i samme retning.

Evaluere

For å sikre gode resultater må en kunne kontinuerlig evaluere basert på parametere som er satt. Er dette bra for miljøet, økonomien og det sosialet?

Forbedre

Til slutt må vi forbedre målene. Hos MilieuBank ønsker vi å hjelpe med akkurat dette – tilrettelegge for tilgang til miljødata slik at ledere kan justere og forbedre forløpende. 

Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål er en global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. MilieuBank ønsker å hjelpe med dette. Mål nummer 17 omhandler samarbeid – vi mener dette er det viktigste for å sikre at vi når 2030 målene.

Lurer du på noe?

MilieuBank skal være en tilrettelegger for en felles plattform hvor sluttbruker skal kunne hente ut data levert av teknologiselskaper samt analysere egne forretningdata som er hentet ut via API’er. Et rammeverk må på plass for en helhetlig tilnærming.