La bærekraft skape verdier for din virksomhet

Å bygge en forretningsmodell med fokus på bærekraft krever at ditt selskap kobler ressurser og resultater på tvers av flere områder samt fanger nye verdier.

Prototype av vår bærekraftapplikasjon er nå klar.

Vi gjør det enklere og forståelig - i et rammeverk

MilieuBank skal gi faktabasert kunnskap om bærekraft som gir mulighet for evaluering. Grønn omstilling er krevende. Det kan bety endring av en forretningsmodellen. Du trenger informasjon og kompetanse. Det skal være forståelig og forenklet slik at du kan dele dine data internt og eksternt. Bærekraft er en mulighet – skap verdier for de rundt deg og din bedrift.

Miljøet

Økonomien

Sosiale

Husk, det er eierne og lederne av en virksomhet som har ansvaret for sette bærekraftstrategien til en virksomhet. Du må skape engasjement, hos ansatte og i din verdikjede. Du kan påvirke – det er en mulighet. Begynne med tiltak som dere selv føler er viktig og som står i stil med deres virksomhet og tjenester. Det vil gi dere miljøgevinster og resultater på bunnlinjen.

Hvordan måle bærekraft?

Klimaregnskap

Det handler om miljøet, det sosiale og det økonomiske – sett i sammenheng. For en virksomhet kan det være utfordrende å komme i gang.

FN's 2030 mål

Grønn omstilling

En må jobbe konkret med det som gir resultater.  Store eller små tiltak. Det handler om mye mer enn CO2-utslipp. Vi har alle et kollektivt ansvar for handling.

Våre samarbeidspartnere

FN’s bærekraftsmål 17 handler om samarbeid. MilieuBank har et samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi har vært heldige å få støtte fra Innovasjon Norge og Forregion1 Vestfold. Vår samarbeidspartner på FoU er Universitetet i Sørøst-Norge avd. Horten (USN). MilieuBank har kontorer på Gründeriet i Sandefjord. Her er det et yrende gründer-liv og et inspirerende arbeidsmiljø.

“Sustainable development offers the best chance to adjust our course…”

– Ban Ki-moon