Et rammeverk for bærekraft

MilieuBank tilrettelegger for samarbeid med virksomheter som har teknologi som kan måle bærekraft. Via en felles plattform vil sluttbruker kunne abonnere på bærekraftdata i nær sanntid. Våre samarbeidspartnere får tilgang til nye markeder.

Hvordan måle bærekraft?

Teknologi og forretningsdata

Det handler om miljøet, det sosiale og det økonomiske – sett i sammenheng. For en virksomhet kan det være utfordrende å komme i gang.

FN's 2030 mål

Alle har ambisjoner

Vi må jobbe konkret med det som vi kan gjøre noe med.  Store eller små tiltak. Det handler om mye mer enn CO2 utslipp. Vi har alle et kollektivt ansvar for handling.

Strategi og bærekraft

Det er eierne og lederne av en virksomhet som har ansvaret for sette bærekraftstrategien til en virksomhet. Skap engasjement blant de ansatte, sett krav til dine leverandører. Mulighetene er mange – det viktigste er å begynne med tiltak som dere selv føler er viktig og som står i stil med deres virksomhet og tjenester. Det vil gi resultater.

Bra for miljøet

Bra for økonomien

Bra for tillit og omdømme

Våre samarbeidspartnere

MilieuBank har et samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn – hvordan samle bærekraftsdata effektivt – et innovasjonsprosjekt. Vi har vært heldige å få støtte fra Innovasjon Norge og Forregion1 Vestfold. Vår samarbeidspartner på FoU er Universitetet i Sørøst-Norge avd. Horten (USN). MilieuBank har kontorer på Gründeriet i Sandefjord. Her er det et yrende gründer-liv og et inspirerende arbeidsmiljø.

“Sustainable development offers the best chance to adjust our course…”

– Ban Ki-moon